قرار گرفتن سپاه در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» چه نتایجی دارد

قرار گرفتن سپاه در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» چه نتایجی دارد

مانی رسانه- تصمیم دولت دونالد ترامپ مبنی بر داخل کردن نام سپاه پاسداران در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» وزارت خارجه آمریکا (FTO) نه تنها تجارت شرکت‌ها…