مصرف لبنیات کاهش یافت

مصرف لبنیات کاهش یافت

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-بسیاری از تولیدات بخش صنایع تبدیلی بخش کشاورزی مانند گذشته فروش ندارند و موجب بازگشت محصول از فروشگاه‌ها به کارخانه‌ها…