جلوگیری از ورود غیر قانونی مهاجرین به جزیره میدیلی یونان توسط نیروی ژاندارمری ترکیه

جلوگیری از ورود غیر قانونی مهاجرین به جزیره میدیلی یونان توسط نیروی ژاندارمری ترکیه

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه، ۳۳ تبعه خارجی را که قصد داشتند به صورت غیرقانونی وارد جزیره میدیلی(لسبوس) یونان شوند، در سواحل…

دستگیری ۳۶ مهاجر غیر قانونی در حال خروج از ترکیه با استفاده از قایق پلاستیکی توسط نیروهای ژاندارمری

دستگیری ۳۶ مهاجر غیر قانونی در حال خروج از ترکیه با استفاده از قایق پلاستیکی توسط نیروهای ژاندارمری

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه طی عملیاتی در سواحل شهرستان بوزتپه بورنو در استان ادیرنه در شمال غرب کشور٬ ۳۶ مهاجر…