در ماه اکتبر سه هزار و ۱۷۰ ایرانی متقاضی پناهندگی در این اتحادیه شده‌اند

در ماه اکتبر سه هزار و ۱۷۰ ایرانی متقاضی پناهندگی در این اتحادیه شده‌اند

یه گزارش سرویس پناهندگی و مهاجرت مانی رسانه- مطابق تازه‌ترین گزارش دفتر حمایت از پناهندگی اتحادیه اروپا (EASO)  که روز سه‌شنبه ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) منتشر…