حمید نوذری مدیر کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین: پناهندگان ایرانی در آینده بیشتر می‌شوند

حمید نوذری مدیر کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین: پناهندگان ایرانی در آینده بیشتر می‌شوند

به گزارش سرویس بین الملل مانی رسانه- پذیرش پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا سال‌هاست که به موضوع بحث‌برانگیزی بدل شده ولی اکنون آلمان به عنوان…