لیزا تبیانیان شهروند بهایی محکوم و به زندان کچویی منتقل شد

لیزا تبیانیان شهروند بهایی محکوم و به زندان کچویی منتقل شد

مانی رسانه-وکیل مدافع لیزا تبیانیان، شهروند بهایی زندانی در ایران، می‌گوید، مقامات جمهوری اسلامی نمی‌توانند بپذیرند که دادگاهی در جمهوری اسلامی «تبلیغ بهائیت» را جرم نمی‌داند و…