سیروز کبدی چیست؟

سیروز کبدی چیست؟

به گزارش سرویس پزشکی مانی رسانه-،دکتر سیدموید علویان با اشاره به علل بروز سیروز کبدی یا تنبلی کبد، گفت: عوامل متعددی در بروز سیروز کبدی…