واکاوی پنج کانون گسترش فساد

واکاوی پنج کانون گسترش فساد

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه- استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: نکته کلیدی در مبارزه با فساد آن است که نظام تصمیم‌گیری نامحرم پنداری…