پلیس ادیرنه؛مینی بوس حامل پناهجویان مهاجر غیر قانونی افغان را متوقف و دستگیر کرد

پلیس ادیرنه؛مینی بوس حامل پناهجویان مهاجر غیر قانونی افغان را متوقف و دستگیر کرد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کشان استان ادیرنه ترکیه پس از شناسایی یک مینی بوس حامل پناهجویان، آن را متوقف…