نیروی امنیتی ترکیه ۲۳۹ تبعه خارجی را در استان ازمیر در حین سفر غیر قانونی دستگیر کرد

نیروی امنیتی ترکیه ۲۳۹ تبعه خارجی را در استان ازمیر در حین سفر غیر قانونی دستگیر کرد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای امنیتی ترکیه در راستای مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی طی سه عملیات جداگانه ۲۳۹ تبعه خارجی را که در صدد…

دستگیری ۱۹ مهاجر غیر قانونی در مرز بلغارستان،توسط نیروهای امنیتی ترکیه

دستگیری ۱۹ مهاجر غیر قانونی در مرز بلغارستان،توسط نیروهای امنیتی ترکیه

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای امنیتی ترکیه ۱۹ مهاجر غیرقانونی را در نزدیکی پایانه مرزی دره کوی (در مرز بلغارستان)، روستاهای شکری پاشا، چاغلاییک…