سازمان عفو بین الملل طی یک فراخوان خواهان آزادی «کامران قادری» شهروند دو تابعیتی شد

سازمان عفو بین الملل طی یک فراخوان خواهان آزادی «کامران قادری» شهروند دو تابعیتی شد

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-سازمان عفو بین الملل با انتشار یک فراخوان، خواهان اقدام فوری در خصوص آزادی «کامران قادری»، بازرگان ایرانی–اتریشی زندانی…