ورزش پیشرفت اختلال شناختی را در افراد مبتلا به زوال عقل را به تاخیر نمی اندازد.

ورزش پیشرفت اختلال شناختی را در افراد مبتلا به زوال عقل را به تاخیر نمی اندازد.

به گزارش سرویس پزشکی مانی رسانه- نتایج یک آزمایش منتشر شده در BMJ این هفته نشان می دهد اگرچه ورزش مزایایی برای سلامتی دارد ،اما پیشرفت اختلال شناختی را…

چوبتراش

چوبتراش

مانی رسانه- چوبتراشی در کلبه ی کوچکی میان جنگلی زندگی می کرد. روزی از گوشه ای می گذشت، تکه چوب خوش دستی پیدا کرد و…