نیروهای ژاندارمری ترکیه ۳۸ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کرد

نیروهای ژاندارمری ترکیه ۳۸ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کرد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه در شهرستان‌ آیوالیک استان بالیکسیر ۳۸ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند. آناتولی افزود:نیروهای ژاندارمری ترکیه در شهرستان‌…