گارد ساحلی ترکیه ۱۱۸ نفر از اتباع خارجی را در حین مهاجرت غیر قانونی دستگیر کرد

گارد ساحلی ترکیه ۱۱۸ نفر از اتباع خارجی را در حین مهاجرت غیر قانونی دستگیر کرد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-گارد ساحلی ترکیه در ادامه مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی، طی عملیاتی در سواحل کادیرگابورنو در شهرستان آیواجیک…

پلیس ادیرنه؛مینی بوس حامل پناهجویان مهاجر غیر قانونی افغان را متوقف و دستگیر کرد

پلیس ادیرنه؛مینی بوس حامل پناهجویان مهاجر غیر قانونی افغان را متوقف و دستگیر کرد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کشان استان ادیرنه ترکیه پس از شناسایی یک مینی بوس حامل پناهجویان، آن را متوقف…