کاهش مصرف بنزین

کاهش مصرف بنزین

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-فاطمه کاهی درباره تعداد افرادی که هنوز کارت سوخت خود را دریافت نکرده‌اند، اظهار داشت: با توجه به فرآیندهای تعریف…