جایزه بین‌المللی اعطا شده به زنده‌یاد عباس کیارستمی؛ به گنجینه موزه سینمای ایران افزوده شد

جایزه بین‌المللی اعطا شده به زنده‌یاد عباس کیارستمی؛ به گنجینه موزه سینمای ایران افزوده شد

به گزارش سرویس سینما و تاتر مانی رسانه-جدیدترین جایزه بین‌المللی اعطا شده به زنده‌یاد عباس کیارستمی، به گنجینه موزه سینمای ایران افزوده شد. در سومین…