ﺣﻼﺝ ﮔﺮﮒ ﺷﺪﻩ

ﺣﻼﺝ ﮔﺮﮒ ﺷﺪﻩ

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه- ﺣﻼﺟﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺍﯼﮐﺎﺭﺣﻼﺟﯽ ﺑﻪﺩﻫﯽ ﻣﯽﺭﻓﺖ. ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺯ ﺑﺮﻑ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﺑﻮﺩ . ﺍﺯ ﻗﻀﺎ ﺩﺭ…

دزد باش و مرد باش

دزد باش و مرد باش

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه- ضرب المثل دزد باش و مرد باش کنایه از اشخاصی است که اگر کار اشتباهی انجام می‌دهند اما اصول…

گاو بندی

گاو بندی

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه- هرگاه بین دو یا چند نفر در عمل و اقدامی تبانی شود ، عبارت گاوبندی مورد استشهاد و تمثیل…

تجارت بوق حمام

تجارت بوق حمام

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه-  در زمان های قدیم بازرگان ثروتمندی زندگی می کرد که بسیار درتجارت موفق بود و پسری داشت که بسیار…