پویا محمودیان خبر از تهیه و تکمیل پرونده شیراز؛ به‌عنوان سومین شهر جهانی صنایع‌دستی در دنیا خبر داد

پویا محمودیان خبر از تهیه و تکمیل پرونده شیراز؛ به‌عنوان سومین شهر جهانی صنایع‌دستی در دنیا خبر داد

به گزارش سرویس فرهنگ و هنر مانی رسانه-معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث‌فرهنگی از تهیه و تکمیل پرونده شیراز به‌عنوان سومین شهر جهانی صنایع‌دستی…