انتشار نامه سرگشاده گروهی از زندانیان سیاسی رجائی شهر،بمنظور همدردی با خانوادهای سه زندانی اعدام شده

انتشار نامه سرگشاده گروهی از زندانیان سیاسی رجائی شهر،بمنظور همدردی با خانوادهای سه زندانی اعدام شده

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-گروهی از زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر نامه سرگشاده‌ای به مناسبت اولین سالگرد اعدام سه زندانی سیاسی رامین حسین…