آرزوی اهالی سینمابرای سال جدید رفع مشکلات اقتصادی، بیکاری، تورم و بیماری در جامعه!

آرزوی اهالی سینمابرای سال جدید رفع مشکلات اقتصادی، بیکاری، تورم و بیماری در جامعه!

به گزارش سرویس  سینما و تیاتر  مانی رسانه –  همزمان با فرا رسیدن نوروز ۱۳۹۷، هنرمندان پیشکسوت سینمای ایران  ابراز داشتند. امید است که سینمای ایران سال…