بیانیه استعفای خامنه‌ای و دستگیری های اخیر؛آیا این بازداشت‌ها جلوی حرکت اعتراضی تازه نفسی که آغاز شده است را خواهد گرفت؟

بیانیه استعفای خامنه‌ای و دستگیری های اخیر؛آیا این بازداشت‌ها جلوی حرکت اعتراضی تازه نفسی که آغاز شده است را خواهد گرفت؟

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-عده‌ای از کسانی که از خامنه‌ای خواسته‌اند از قدرت کناره گیری کند، بازداشت شده‌اند. برخی بر این باورند که…