مریم محمدی بازداشت شد

مریم محمدی بازداشت شد

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-مریم محمدی، فعال حقوق زنان روز جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. مامورین اواخر…