جشنواره بین‌المللی “انیمشن انسی فرانسه” میزبان دو اثر کوتاه از ایران خواهد بود

جشنواره بین‌المللی “انیمشن انسی فرانسه” میزبان دو اثر کوتاه از ایران خواهد بود

به گزارش سرویس سینما مانی رسانه-شصتمین جشنواره بین‌المللی انیمشن انسی فرانسه امسال میزبان نمایش دو اثر کوتاه از انیمشن‌سازان ایران خواهد بود.  جشنواره سالانه انیمیشن…