گارد ساحلی ترکیه ۴۹۰ تبعه خارجی را در حین ورود غیر قانونی به جزایر یونان دستگیر کرد

گارد ساحلی ترکیه ۴۹۰ تبعه خارجی را در حین ورود غیر قانونی به جزایر یونان دستگیر کرد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه هنگام گشت‌زنی در مناطق مختلف ساحلی استان‌های ازمیر، آیدین و چاناک قلعه ۴۹۰ تبعه خارجی را…