سخنگوی قوه قضاییه؛ دلیل بازداشت نوشین جعفری را توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام بیان کرده است

سخنگوی قوه قضاییه؛ دلیل بازداشت نوشین جعفری را توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام بیان کرده است

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه- غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضایی در هشتمین نشست خبری خود، با تایید خبر بازداشت نوشین جعفری، خبرنگار و عکاس…