هورست زهوفر:ممکن است به زودی شاهد حرکت موج جدیدی از پناهجویان به سوی کشورهای اروپایی باشیم

هورست زهوفر:ممکن است به زودی شاهد حرکت موج جدیدی از پناهجویان به سوی کشورهای اروپایی باشیم

به گزارش سرویس پناهندگی و مهاجرت مانی رسانه-هورست زهوفر می‌گوید ممکن است به زودی شاهد حرکت موج جدیدی از پناهجویان به سوی کشورهای اروپایی باشیم….

سازمان امدادگر و حقوق بشری آلمانی،از آلمان خواستار اعطای پناهندگی به کودکان  و نوجوانان سر گردان در یونان است

سازمان امدادگر و حقوق بشری آلمانی،از آلمان خواستار اعطای پناهندگی به کودکان و نوجوانان سر گردان در یونان است

به گزارش سرویس پناهندگی و مهاجرت مانی رسانه-در آستانه سفر وزیر کشور آلمان به ترکیه و یونان، چند سازمان امدادگر و حقوق بشری آلمانی، دولت…