تفسیر رفت و برگشت قیمت دلار

تفسیر رفت و برگشت قیمت دلار

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه- رفت و برگشت قیمت دلار در دو روز ابتدایی یازدهمین ماه سال می‌تواند انتظارات متناقض معامله‌گران را نشان ‌دهد. می‌توان…