نیروی گارد ساحلی ترکیه در استان چاناک قلعه مانع از خروج غیر قانونی اتباع خارجی شدند

نیروی گارد ساحلی ترکیه در استان چاناک قلعه مانع از خروج غیر قانونی اتباع خارجی شدند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه در ادامه مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی٬ طی عملیاتی در سواحل روستای احمدچه شهرستان…