پژوهشگران ایرانی؛ موفق به تولید هواژل‌هایی شدند که روغن موجود در پساب را جذب می کند

پژوهشگران ایرانی؛ موفق به تولید هواژل‌هایی شدند که روغن موجود در پساب را جذب می کند

به گزارش سرویس بین الملل مانی رسانه-پژوهشگران ایرانی دانشگاه آیندهوون هلند موفق به تولید هواژل‌هایی شدند که قادر است روغن موجود در پساب را جذب…