معبد هندوها

معبد هندوها

به گزارش سرویس گردشگری مانی رسانه-پرستشگاه هندوها یا معبد هندوها یکی از آثار تاریخی و در عین حال جالب توجه شهر بندرعباس است .ساختمان این…