نگرانی اتحادیه اروپا ازسرگیری غنی‌سازی اورانیوم در تاسیسات هسته‌ای فردو

نگرانی اتحادیه اروپا ازسرگیری غنی‌سازی اورانیوم در تاسیسات هسته‌ای فردو

به گزارش سرویس بین الملل مانی رسانه- شامگاه دوشنبه، ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی مطبوعاتی دربروکسل نگرانی اتحادیه…