دستگیری ۵۰ تبعه خارجی در مهاجرت غیر قانونی توسط نیروهای ژاندارمری ترکیه

دستگیری ۵۰ تبعه خارجی در مهاجرت غیر قانونی توسط نیروهای ژاندارمری ترکیه

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه، ۵۰ تبعه خارجی را که قصد داشتند به صورت غیرقانونی به جزیره میدیلی(لسبوس) یونان بروند، در شهرستان…