بازار اجاره واحدهای مسکونی؛ در آستانه فصل جابه‌جایی‌ در یک شرایط ویژه قرار گرفته است

بازار اجاره واحدهای مسکونی؛ در آستانه فصل جابه‌جایی‌ در یک شرایط ویژه قرار گرفته است

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-بازار اجاره واحدهای مسکونی در آستانه آغاز فصل اوج جابه‌جایی‌ها در یک شرایط ویژه قرار گرفته است. این شرایط ویژه…