افت بازار مسکن

افت بازار مسکن

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-شهریورماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۲ میلیون و ۹۶۹ هزار تومان در هر متر مربع رسید که…

افت بازار مسکن

افت بازار مسکن

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-پس از گذشت یک سال از خیز قیمت‌ها در بازار مسکن، آخرین گزارش‌ها از بازار پایتخت نشان می‌دهد که در…