دامن زدن به آشفتگی بازار

دامن زدن به آشفتگی بازار

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-  از تزریق بسته‌های سیاستی دولت به بازار ارز هفته‌ها می‌گذرد‌ اما امروز نه از سیاست یکسان‌سازی ارز خبری هست و…