هیجان بازار ارز تخلیه شد

هیجان بازار ارز تخلیه شد

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-فعالان اقتصادی معتقدند «اگر بنا باشد نرخ‌ها به شکل قطعی کاهش یابند، باید در اقتصاد یک تغییرات اساسی ببینیم. اما…