ایرانیان چاق می شوند

ایرانیان چاق می شوند

به گزارش سرویس سلامت مانی رسانه-چاقی و افزایش وزن یکی از مسائلی است که طی سالیان اخیر گریبانگیر جامعه ایرانی شده است و افراد را…