عیسی و صلیب

عیسی و صلیب

عیسی و صلیب_ امروزه کمتر کسی است که با دیدن علامت صلیب ذهنش معطوف مسیحیت نگردد گرچه هستند کسانی که صرفآ صلیب را به عنوان یک…