چرا پزشکان به نصب و فعال کردن دستگاه های کارت خوان در صورت استفاده از آن معترض هستند

چرا پزشکان به نصب و فعال کردن دستگاه های کارت خوان در صورت استفاده از آن معترض هستند

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-کارشناسان رشته‌‌های مختلف جامعه پزشکی به اقدام سازمان امور مالیاتی در ملزم کردن آنان به استفاده از دستگاه کارتخوان بانکی…