دستگیری ۲۷ تبعه خارجی در مسیر حصار-ازمیر توسط نیروهای ژاندارمری ترکیه

دستگیری ۲۷ تبعه خارجی در مسیر حصار-ازمیر توسط نیروهای ژاندارمری ترکیه

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه هنگام گشت‌زنی در جاده سفری‌حصار-ازمیر ۲۷ تبعه خارجی را که درصدد خروج غیرقانونی از کشور بودند، شناسایی…

گارد ساحلی ترکیه ۱۱۸ نفر از اتباع خارجی را در حین مهاجرت غیر قانونی دستگیر کرد

گارد ساحلی ترکیه ۱۱۸ نفر از اتباع خارجی را در حین مهاجرت غیر قانونی دستگیر کرد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-گارد ساحلی ترکیه در ادامه مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی، طی عملیاتی در سواحل کادیرگابورنو در شهرستان آیواجیک…

شناسایی و دستگیر مهاجرین غیر قانونی در شهرستان دیدیم توسط نیروهای گارد ساحلی

شناسایی و دستگیر مهاجرین غیر قانونی در شهرستان دیدیم توسط نیروهای گارد ساحلی

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه طی عملیاتی ۴۱ مهاجر غیرقانونی را که درصدد خروج غیرقانونی از کشور بودند، در سواحل شهرستان…