پری دریاچه آزادی

پری دریاچه آزادی

مانی رسانه- یست‌و‌یکم دی‌ماه سال هشتاد‌و‌شش است و من بیست‌و‌دو ساله‌ام. در هفت روز گذشته مدام برف باریده و هواشناسی می‌گوید اولین ساعات امروز جمعه دمای…