«در خانه‌ی سکوت»، در جست‌‌وجو‌ی جادوی نوشتن

«در خانه‌ی سکوت»، در جست‌‌وجو‌ی جادوی نوشتن

«چرا نوشتن؟ چرا قلم و کاغذ و همنشینی واژه‌ها؟‌ چه شد که نوشتن را انتخاب کردند؟ تأثیر نوشتن بر حال‌ و روز وسرنوشت‌شان چه بود؟» سیزده زن نویسنده از کشورهای عرب، هریک در یادداشتی شخصی، به این سؤال‌ها پاسخمی‌دهند، زن‌هایی که هریک به نوعی قربانی سرکوب و تبعیض علیه زنان در جوامعی بودند  که «نوشتن» در آن‌جا انتخابیآسان برای یک زن نبود. در خانه‌ی سکوت نوشته‌ی فادیه الفقیر، انتشارات گارنِت، ۱۹۹۸ فادیه الفقیر، نویسنده و استاد دانشگاه اهل اردن، یکی…