اصلاح‌طلبان؛ خواجگانِ دربار حکومت اسلامی و گدایی سیاست‌ورزیِ رمه‌وار

اصلاح‌طلبان؛ خواجگانِ دربار حکومت اسلامی و گدایی سیاست‌ورزیِ رمه‌وار

مانی رسانه- حکایت سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان در چارچوب نظام جمهوری اسلامی حکایت دین‌سواری، امتیازخواهی، تحقیرپذیری، ماله‌کشی، و مداحی و ستایش قدرت است؛ حکایت خودحق‌پنداری، خودمصلح‌پنداری، خود‌میانه‌روپنداری، خود‌صلح‌طلب‌پنداری…