سرکوب شدید بهاییان با وجود ادعای رعایت حقوق‌شهروندی

سرکوب شدید بهاییان با وجود ادعای رعایت حقوق‌شهروندی

مانی رسانه-  با اوج‌گیری سرکوب بهاییان در ایران و بازداشت گسترده آنان در شهرهای مختلف از جمله تهران، اصفهان، شیراز و تبریز، فعالان حقوق بشر نگران  وضعیت حقوق شهروندی پیروان…