نخست وزیر اُستان آنتاریو کانادا: زرتشت؛ انسانی والا در تاریخ ادیان جهانی

نخست وزیر اُستان آنتاریو کانادا: زرتشت؛ انسانی والا در تاریخ ادیان جهانی

به گزارش سرویس خبر مذاهب مانی رسانه- «کاتلین وین» نخست وزیر اُستان آنتاریو کانادا به نمایندگی از سوی دولت آنتاریو، در پیامی زایش اشوزرتشت را  به هازمان زرتشتی…