سیزدهین جشنواره موسیقی/دف

سیزدهین جشنواره موسیقی/دف

به گزارش سرویس موسیقی مانی رسانه- سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان شنبه پنجم مرداد با رقابت هنرمندان شرکت کننده گروه‌های سنی مختلف در بخش دف‌نوازی کار…