جشنواره بین‌المللی خوارزمی؛رتبه نخست پژوهش‌های کاربردی به داریوش طلایی اعطا شد

جشنواره بین‌المللی خوارزمی؛رتبه نخست پژوهش‌های کاربردی به داریوش طلایی اعطا شد

به گزارش سرویس موسیقی مانی رسانه-رتبه نخست پژوهش‌های کاربردی به طرح «نوتار» داریوش طلایی، عضو گروه تخصصی موسیقی فرهنگستان هنر، در گروه تخصصی هنر سی…