کوارتت زهى آتلاس ؛ با اجراى آثارى از آهنگسازان معاصر ایرانى و دانمارکى به روى صحنه خواهد رفت

کوارتت زهى آتلاس ؛ با اجراى آثارى از آهنگسازان معاصر ایرانى و دانمارکى به روى صحنه خواهد رفت

به گزارش سرویس موسیقی مانی رسانه-کوارتت زهى آتلاس (Athelas) از کشور دانمارک با اجراى آثارى از آهنگسازان معاصر ایرانى و دانمارکى در فرهنگسراى نیاوران به روى صحنه…