معاون میراث فرهنگی استان تهران؛ از نمایان شدن ریل ماشین دودی دوره قاجار در شهر ری خبر داد

معاون میراث فرهنگی استان تهران؛ از نمایان شدن ریل ماشین دودی دوره قاجار در شهر ری خبر داد

به گزارش سرویس فرهنگ و گردشگری مانی رسانه-معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران از نمایان شدن ریل ماشین…