احسان یارشاطر، مدیر دانش‌نامه‌ی ایرانیکا درگذشت

احسان یارشاطر، مدیر دانش‌نامه‌ی ایرانیکا درگذشت

به گزارش سرویس فرهنگ مانی رسانه- نام احسان یارشاطر به یک نام دیگر پیوند خورده است، دانش‌نامه‌ی ایرانیکا. دانش‌نامه‌ی ایرانیکا بزرگ‌ترین و جامع‌ترین پروژه‌های ایران‌شناسی است. ایرانیکا…