باستان‌شناسان؛ این بناهای تاریخی را عجایب هفتگانه‌ی جدید می‌نامند

باستان‌شناسان؛ این بناهای تاریخی را عجایب هفتگانه‌ی جدید می‌نامند

به گزارش سرویس فرهنگ و گردشگری مانی رسانه-یکی ازپرطرفدارترین هنرهایی که شکوه،عظمت وویژگی‌های هردوره ازتاریخ راوصف می‌کرد،معماری است.درآن زمان معماران باکمترین امکاناتی که دردسترس داشتند،خارق‌العاده‌ترین…

مجید مظفری به‌عنوان سفیر گردشگری در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران معرفی شد

مجید مظفری به‌عنوان سفیر گردشگری در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران معرفی شد

به گزارش سرویس فرهنگ و گردشگری مانی رسانه-مجید مظفری به‌عنوان سفیر گردشگری در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران معرفی شد و این بازیگر به همراه یک…