آواز خر در چمن

آواز خر در چمن

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه-ضرب المثل آواز خر در چمن این ضرب المثل در مواردی بکار می‌رود که شخص فکر می‌کند تواناتر از…

بیلش را پارو کرده

بیلش را پارو کرده

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه-به‌ آدم‌ ساده‌لوحی‌ که‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ هدفی‌ تلاش‌ کند، اما در آخرین‌ لحظه‌ به‌ دلیل‌ نادانی‌ و سادگی‌ موفقیت‌…