اشرف خر

اشرف خر

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه- افراد حریص و طماع را اشرف خر گویند . این نام و عنوان مخصوصاً به آن دسته از…