خروس بی‌محل

خروس بی‌محل

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه-این ضرب المثل حاکی از بی‌موقعیت به جایی رفتن یا کاری را انجام دادن یا حرفی گفتن است.

این به آن در!

این به آن در!

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه-این ضرب المثل حاکی ار آن است که:گاهی اتفاق می‌افتد که افرادی در مقام قدرت نمایی بر می‌آیند و…

کینه شتری

کینه شتری

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه-بشر نه تنها جایز الخطاست بلکه واجب الخطاست !! و از این رو بسیاری از اعمال و رفتار آدمی…

دزد باش و مرد باش

دزد باش و مرد باش

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه-ضرب المثل دزد باش و مرد باش کنایه از اشخاصی است که اگر کار اشتباهی انجام می‌دهند اما اصول…