تجارت بوق حمام

تجارت بوق حمام

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه-  در زمان های قدیم بازرگان ثروتمندی زندگی می کرد که بسیار درتجارت موفق بود و پسری داشت که بسیار…

اشرف خر

اشرف خر

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه- افراد حریص و طماع را اشرف خر گویند . این نام و عنوان مخصوصاً به آن دسته از…