آواز خر در چمن

آواز خر در چمن

مانی رسانه-ضرب المثل آواز خر در چمن حاکی از افرادی است که ادعای توانمندی می کنند  در برابر دیگران. به گزارش سرویس ضرب المثل مانی…

بشنو باور نکن

بشنو باور نکن

مانی رسانه-ضرب المثل بشنو باور نکن بیان حرف های سست و بی پایه بمنظور فریب مردم است. به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه-زمانی کسی…