ایراد بنی اسرائیلی

ایراد بنی اسرائیلی

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه-هر ایرادی که مبتنی بر دلایل غیر موجه باشد آن را ایراد بنی اسرائیلی می‌گویند: اصولاً ایراد بنی اسرائیلی…

بز اخفش

بز اخفش

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه-کسانی که در موضوعی تصدیق بلاتصور کنند و ندانسته و در نیافته سر را به علامت تصدیق و تأیید…

من هلال را دیدم

من هلال را دیدم

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه-این مثل در موردی گفته می‌شود که یک نفر دیگران را از خوردن چیزی یا انجام کاری منع کند…

«آب زیر کاه»

«آب زیر کاه»

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه-آب زیر کاه به کسانی اطلاق می شود که زندگی و حشر و نشر اجتماعی خود را بر پایه…